Vzhledem k tomu, že každá firma a podnikatel je svým způsobem specifická, stanovujeme ceny individuálně po vzájemné dohodě se zákazníkem. Následující přehled cen považujte prosím za informativní a orientační. Ceny jsou ovlivněny především druhem podnikání, množstvím a kvalitou podkladů, specifikou účetnictví. Cenu kalkulujeme jako měsíční paušál, formou hodinové sazby nebo sazbou za jednotlivé položky a výkony. Měsíční paušál lze aplikovat v okamžiku, kdy již známe rozsah, náročnost a požadavky zákazníka.

Vedení a zpracování daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví)

neplátce DPH od 800,- Kč/měsíčně
plátce DPH od 1.000,- Kč/měsíčně
závěrkové operace
zahrnuje zpracování inventarizace, sestavení výkazu přehled o majetku a závazcích, přehled příjmů a výdajů
od 175,- Kč/30 min.

Vedení a zpracování účetnictví (dříve podvojné účetnictví)

neplátce DPH od 1.200,- Kč/měsíčně
plátce DPH od 1.500,- Kč/měsíčně
závěrkové operace
zahrnuje zpracování inventarizace rozvahových účtů, sestavení rozvahy, výsledovky, přílohy
od 175,- Kč/30 min.

Zpracování daňových přiznání

daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob  
pouze příjmy ze zaměstnání od 600,- Kč
ostatní druhy příjmů od 1.500,- Kč
daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob od 1.800,- Kč
daňové přiznání k DPH
stálí zákazníci (plátci DPH) mají sestavení přiznání k DPH zahrnuto již v ceně za vedení účetnictví (daňové evidence)
od 450,- Kč
daňové přiznání k silniční dani
cena závisí na celkové počtu vozidel
od 300,- Kč
přehled pro zdravotní pojišťovnu od 350,- Kč
přehled pro správu sociální zabezpečení od 350,- Kč

Zpracování mezd a personalistika

měsíční mzda zaměstnance
zahrnuje výpočet náhrad v době nemoci, zpracování a podání přehledů na zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
180 - 220,- Kč
vznik (ukončení) pracovního poměru
zahrnuje kompletní servis při vzniku (pracovní smlouva, přihlášení zaměstnance, daňové prohlášení zaměstnance) a ukončení pracovního poměru (zápočtový list, odhlášení zaměstnance, ELDP, potvrzení pro roční zúčtování daní)
300 – 350,- Kč
roční vyúčtování daně z příjmů od 225,- Kč